2020 Yılında İşverenin Çalışanlardan Beklentileri Neler?

Sürekli değişen iş gücü piyasası, iş arayanlar için çıtayı belirliyor. Teknolojiler dönüştürülüyor, yeni ve eski meslekler karıştırılıyor, bu yüzden evrensel yeterliliğe sahip uzmanlara olan talep artıyor. İşverenler bugün yeni bir çalışandan ne bekliyor? İşverenin çalışanlardan beklentileri nelerdir?

Sizler için İK‘nın son yıllarda iş hayatımıza kattığı “Soft Skins” “Hard Skins” kavramlarını inceliyoruz.

Teknoloji her ne kadar gelişirse gelişsin her zaman İK için özgeçmiş (cv) her zaman öncelikli olacaktır. “İyi Bir Özgeçmiş Hazırlama Nasıl Olur ?” yazımıza göz atabilirsiniz.

Mesleki Alanlarda İki Tür Beceri Ayırt Edilir:

1. Zor beceriler. Bunlar, bir kişinin sahip olduğu teknik yeterlikleri içerir. Bunlar daha gelişmiş veya edinilmiş insan becerileri ile ilgilidir (örneğin, araba kullanmak, programlama dilleri bilgisi, yabancı diller ve diğerleri). Çoğu zaman beceriler, ana faaliyet ile ilişkilendirilir ve mesleki yeterliliği vurgular. Ancak, zor beceriler eskimeye meyilli oldukları için sürekli çalışma ve iyileştirme gerektirir.

2. Yumuşak beceriler. Zor becerilerin aksine, görsel olarak tanımlanmamıştır. Bunlar yönetimsel becerilerini – yani bir kişinin sahip olduğu özelliklerini içerir. “Yumuşak” beceriler zamanla kullanılır, daha az düzeltme gerektirir ve daha evrenseldir: Bir kişinin mesleki niteliklerinden bağımsız olarak yükseklik kazanmasına yardımcı olur.

Yumuşak Beceriler Nelerdir?

Başarılı bir kariyer gelişimi için “yumuşak” beceriler son derece önemlidir. Yetkinliklerinizi geliştirmek için öncelikle yönlere ayrılmaları gerekir ve her biri üzerinde çalışılmalıdır:

1. İletişim becerileri (müzakere, toplantı yapma, takım çalışması vb.).

2. Kişisel etkinlik (planlama ve hedef belirleme, duyguları ve stresi yönetme, değişime istekli olma, kendini geliştirme yeteneği vb.)

3. Yönetim becerileri (mentorluk, görevlerin uygulanmasının izlenmesi, delegasyon vb.)

4. Liderlik becerileri (öncelikleri belirleme becerisi, esneklik, karmaşık problemleri ve problemleri çözme becerisi vb.)

5. Belirli bir pozisyonda çalışması için gereken ilave beceriler .

İşverenin çalışanlardan beklentileri her zaman yüksektir. Neredeyse her alanda, sosyalleşme, dinleme ve müzakere yeteneği gereklidir. Zaman yönetimi becerisi: bireysel bir çalışma ve dinlenme programı geliştirmek, en verimli saatleri anlamak – yani, bir dakikayı kaybetmemek ve en yüksek emek verimliliğini göstermeye yardımcı olacak güvenilir bir konsept oluşturmak önemlidir.

İyi Bir Çalışanda Olması Gereken Özellikler Nelerdir?” yazımızda bir çalışanda olması gereken öncelikli özellikleri sıraladık.

“Bugünün çalışmalarını dünün yöntemleriyle yapabileceklerine inanan insanların, yarın işlerinde kalabileceklerine inanmıyorum” N. Jackson

Tabii ki, yumuşak becerilerin gelişimi yaşam boyunca gerçekleşir. Belli bir yetkinlik yüzdesi erken yaşta belirlenir. Çalışkanlık, doğruluk gibi beceriler temel olarak çocukluk çağında geliştirilmiştir. İletişim becerilerinin okullarda, üniversitelerde, aile ve arkadaşça temaslar sırasında temelleri atılmıştır. 

İşveren Ne Arıyor?

İyi Bir Yöneticinin Sahip Olması Gereken Özellikler” yazımızda yetenekli bir yöneticinin hangi niteliklere sahip olması gerektiğini irdeledik.

HeadHunter’ın kaynak araştırmasına göre, yöneticilik pozisyonları için, işverenler öncelikle şu “esnek” becerileri arıyor:

Yöneticiler İçin Yumuşak Beceriler:

 1. Liderlik;
 2. İşletme;
 3. Sorumluluk;
 4. İnsanlarla çalışma yeteneği;
 5. Yaratıcılık.

Bu beceri grubu oldukça karışıktır, gösterilmelerinin zor olması ve test edilmesi daha da zordur. “Yumuşak” beceriler, çeşitli davranış modellerini kullanma yeteneğine sahip, kamusal ve kendi çıkarları arasındaki çizgiyi anlayan ve hisseden, yaratıcılığını gösteren ve öncelik sırasını bilen bir insanın doğasında vardır. Sorunlarla baş edebilmenin bir kaç yolunu bulmak, yenilikçi çözümler geliştirmek – yumuşak beceriler kategorisinde yöneticinin en önemli becerilerinden bir kaçıdır.

Proje Yöneticileri İçin Yumuşak Beceriler:

 1. Disiplin;
 2. Ekip çalışması;
 3. iyi niyet;
 4. Çalışkanlık;
 5. Motivasyon.

Modern toplumun sorunu, eğitimimizin prensip olarak teorik bir yönelime sahip olmasıdır. Genel olarak, iyi bir üniversiteden mezun olan öğrenciler, seçilen faaliyet alanında deneyim ve pratik becerilere sahip değildir. Bu nedenle, görevlerini üstlenmeleri üzerine yeni bir eğitim turu onları beklemektedir, ancak bu mesleğe doğrudan bir giriş niteliğinde olmayacaktır. Ve burada onları bir kişinin aldığı eğitimden bağımsız olarak sahip olduğu beceriler – yumuşak beceriler – kurtarmaya gelecektir. 

Satış Müdürü İçin Yumuşak Beceriler:

 1. Sorumluluk;
 2. Stres direnci;
 3. İş ahlakı;
 4. Yaratıcılık;
 5. Bağımsız çalışma.

Büyük bir şirket için çalışan arayışında işveren, öncelikle iş ahlakına uygun, sorumlu (sorumluluklarını zamanında yerine getirmek ve şirketin gelişimi için değerlerini anlamak), güvenilir bir kişi görmek ister. “Yumuşak beceriler” yöneticiye; meslektaşları ve alt çalışanları ile olumlu ilişkiler kurmalarında yardımcı olacaktır.

Önem ve Özet İle:

“Yumuşak beceriler ” bir insanın evrensel özellikleri, yaşamın ve faaliyetin her alanında gerekli olan çok amaçlı ve sürdürülebilir yeterliliklerdir. Doğaüstü ve karmaşık hiçbir şeyi temsil etmiyorlar. Bu, herkesin başarılı bir kariyer yapabileceği anlamına gelir.

Asıl amaç, bir hedef belirlemek, yeni şeyler öğrenmek, öğrenilenleri uygulamak ve sık sık hayallere doğru ilerlemektir.

Yorumda Bulunun