KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, akpurcek.net adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası ‘ nın bir parçasını oluşturur. 

TARAFLAR

akpurcek.net adlı internet sitesinden (bundan böyle akpurcek.net olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). Siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

KULLANIM KOŞULLARI

ÜYELER VE KULLANICILAR akpurcek.net sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır. 

Bu SİTE’ de sunulan hizmetler akpurcek.net tarafından sağlanmaktadır ve SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi akpurcek.net’ e aittir. 

İşbu üyelik sözleşmesi akpurcek.net tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak akpurcek.net’ de yayınlanarak KULLANICILAR ’ın ve ÜYELER’ in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve akpurcek.net’ e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, akpurcek.net tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

akpurcek.net akpurcek.net sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

TANIMLAR

ÜYE : akpurcek.net’ den ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, akpurcek.net tarafından üyelikleri onaylanarak akpurcek.net üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır.) 

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile akpurcek.net’ de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin akpurcek.net’ de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. “üye adı” üyeye özeldir ve aynı ” ÜYE adı” iki farklı ÜYE ‘ye verilmez.

akpurcek.net’ e üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde akpurcek.net üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar. 

KULLANICI : akpurcek.net sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 

ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından akpurcek.net’ e SMS (kısa mesaj) göndermesi ile akpurcek.net’ in KULLANICI’ nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir. 

LİNK: akpurcek.net üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden akpurcek.net’ e dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

İÇERİK: akpurcek.net sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: akpurcek.net vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle akpurcek.net arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, akpurcek.net’ in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgilerdir.

HİZMETLERİN KAPSAMI

akpurcek.net üzerinden sunulacak hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. akpurcek.net üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’ lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler. 

akpurcek.net üzerinden verilen hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi akpurcek.net adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye akpurcek.net adına ayıpsız olarak teslimidir. 

akpurcek.net sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği akpurcek.net ‘ de yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler. 

akpurcek.net bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların akpurcek.net tarafından belirlenecek olan ve akpurcek.net ‘ in ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. akpurcek.net, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin akpurcek.net’ de yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

GENEL HÜKÜMLER

ÜYELER ya da KULLANICILAR, akpurcek.net sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, akpurcek.net’ in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler. 

ÜYELER ya da KULLANICILAR, akpurcek.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır. 

ÜYELER ya da KULLANICILAR, akpurcek.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

akpurcek.net, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, akpurcek.net internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden akpurcek.net’ den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

SİTE üzerinden, akpurcek.net’ in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’ lara ve ÜYE’ lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. akpurcek.net üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri akpurcek.net’ in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ ların ve ÜYE’ lerin kendi sorumluluğundadır. 

İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, akpurcek.net’ i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, akpurcek.net’ in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

akpurcek.net internet sitesi yazılım ve tasarımı akpurcek.net mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. akpurcek.net sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

akpurcek.net, ÜYE’ nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek akpurcek.net ‘ e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da akpurcek.net ‘ in haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir. 

akpurcek.net mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, akpurcek.net üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. akpurcek.net muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler akpurcek.net sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile akpurcek.net ‘ de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. akpurcek.net ‘ de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve akpurcek.net, akpurcek.net’ de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir. 

akpurcek.net, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve akpurcek.net kullanma koşulları ile akpurcek.net ‘ de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, akpurcek.net ‘ i ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, akpurcek.net sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. akpurcek.net kullanımı ya da akpurcek.net’ e  giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder. 

akpurcek.net dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı akpurcek.net’ in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, akpurcek.net çalışanlarının ve yöneticilerinin, akpurcek.net yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. akpurcek.net, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

akpurcek.net’ i kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla akpurcek.net üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ ların ve ÜYE ’lerin, akpurcek.net dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, akpurcek.net ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE ’lerin akpurcek.net üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı akpurcek.net’ in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

akpurcek.net, akpurcek.net üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik ve Kişisel Verilen Korunması Politikası” ve “Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. akpurcek.net aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’ nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, akpurcek.net hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde akpurcek.net tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde akpurcek.net; akpurcek.net hizmetleri, akpurcek.net bilgileri, akpurcek.net telif haklarına tâbi çalışmaları akpurcek.net ticari markaları, akpurcek.net ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

Taraflar, akpurcek.net’ e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

akpurcek.net, akpurcek.net’ e erişilmesi, akpurcek.net’ in veya akpurcek.net’ deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. akpurcek.net, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. akpurcek.net’ e ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da akpurcek.net’ in kullanılması ile akpurcek.net’ in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER

akpurcek.net, KULLANICI YA DA ÜYELER’ e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle akpurcek.net’ in tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler akpurcek.net tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, akpurcek.net ‘ e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, DOL Enstitü Danışmanlık ve bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına akpurcek.net ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, akpurcek.net’ in bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına, akpurcek.net ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

DEVİR

akpurcek.net, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. akpurcek.net, ÜYELER’ in ve KULLANICI’ ların işbu sözleşmeyi ya da akpurcek.net içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle akpurcek.net sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

MÜCBİR SEBEP

akpurcek.net, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, akpurcek.net sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle akpurcek.net’ den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve akpurcek.net ‘ de yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Zonguldak Çaycuma Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. akpurcek.net’ in, KULLANICI ve ÜYE’ nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, akpurcek.net tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER ’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’ lar ve ÜYE’ ler, işbu sözleşme hükümlerini akpurcek.net sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

akpurcek.net, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek akpurcek.net üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Bu sözleşme en son 23/10/2019 tarihinde güncellenmiştir.